Descriere lot procedura

Achizitor/Beneficiar privat: S.C. GUTENBERG SRL Adresa de implementare a proiectului: Miercurea Ciuc, str. Jigodin nr.49, Judeţul Harghita TITLU PROIECT – CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. GUTENBERG SRL PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE, cod SMIS 44109 Proiect finantat din fonduri comunitare: FEDR, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013 Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile Obiectul contractului îl constituie achiziţionarea de utilaje / echipamenete pentru activitatea de legătorie şi servicii conexe - cod CAEN 1814 Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea de 12 utilaje/echipamente necesare implementării proiectului ”CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. GUTENBERG SRL PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE” este de 1.475.325,00 RON fara TVA Procedura aplicată: Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120 din 15.10.2013 (M. Of. 650/22.10.2013) – privind aprobarea procedurii simplificate aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Documentaţia de atribuire este anexată la prezentul anunţ şi poate fi descărcată online. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: TŐZSÉR LÁSZLÓ- administrator Telefon: 0266310960 / 0744619159 Poştă electronicăl: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.