Descriere lot procedura

Obiectul contractului: furnizarea de bunuri "Instalaţie de încălzire prin inducţie de 1000 kw" in cadrul proiect: SMIS - 39808 / Inovarea procesului de fabricare a pieselor forjate si prelucrarea mecanica a acestora Locatia de implementare a contractului: Oradea, Str. Fabricilor nr. 8, judetul Bihor, 410125, România Durata maxima a contractului: 18 luni Valoarea estimata a achizitiei fara TVA este de 1.921.226,00 lei (427.889,97 EUR), fiind compusa din: - Instalaţie de încălzire prin inducţie de 1000 kw – 2 bucati – 960.613,00 lei / buc., fara TVA Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. Grila de evaluare si algoritmul de calcul se gasesc in documentatia de atribuire atasata. Ofertantul va respecta indicatiile prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire atasata acestui anunt de achizitie, in special cu privire la completarea corecta a formularelor solicitate si prezentarea documentelor de calificare si selectie. Data si ora limita pentru solicitari de clarificari la documentatia de atribuire: 17.07.2014, ora 13.00. Solicitarile de clarificari se transmit in scris la adresa de Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Data si ora limita de transmitere a raspunsului la clarificari la documentatia de atribuire: 18.07.2014, ora 18.00. Informatiile detaliate in documentatia de atribuire sunt obligatorii si nu se admit negocieri. Toate conditiile din documentatie pentru care nu s-au solicitat lamuriri suplimentare in perioada de solicitare a clarificarilor se considera acceptate de catre ofertanti. Perioada de valabilitate oferte: Perioada minima de valabilitate a ofertei este de 90 zile de la termenul limita de depunere Evaluarea ofertelor si stabilirea ofertantului castigator se va realiza pana in data de 25.07.2014, iar semnarea contractului cu ofertantul castigator se va realize pana in data de 31.07.2014 Limba de redactare a ofertei: limba romana. Data si ora limita de depunere a ofertei: 24.07.2014, ora 12.00 Data si ora deschiderii ofertelor: 24.07.2014, ora 13.30. Adresa la care se transmit ofertele: Oradea, Str. Fabricilor nr. 8, judetul Bihor, 410125, România Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata acestui anunt si se poate descarca on-line de pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi/ Informatii suplimentare puteti obtine la sediul social al societatii: Oradea, Str. Fabricilor nr. 8, judetul Bihor, 410125, România, Telefon: 0259/ 454 208,Fax: 0259/ 444 582 Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Interval orar: 09:00 – 16:00. Rata de schimb euro: 4,49