Descriere lot procedura

1. Beneficiar: CARMEUSE HOLDING S.R.L. 2. Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J08 / 2938 / 13.12.2004 3. Codul unic de înregistrare: RO 6842083 4. Adresa sediului social: str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania 5. Telefon: +40 268.516.841 6. Fax: +40 268.516.830 7. E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 8. Titlul proiectului: „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ” finantat prin: Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (P.O.S.C.C.E.) 2007 – 2013 – co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, AXA PRIORITARA 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE (D.M.I.) 1.1. – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a I.M.M.-urilor”, OPERAŢIUNEA 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, sub – operatiunea b), adresata intreprinderilor mari, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”. 9. Obiectul si scopul contractului de furnizare: Achizitia unui SISTEM LANCI ARDERE COMBUSTIBIL MIXT (SOLID + GAZ) PENTRU CUPTOR 1 + CUPTOR 2 – 1 SET, in cadrul proiectului intitulat „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ”, al carui cod SMIS este 38670. 10. Locul de livrare (locatia de implementare a proiectului): Punctul de lucru al CARMEUSE HOLDING S.R.L., comuna Soimus, satul Chiscadaga, str. Principala, nr. 1, judetul Hunedoara; 11. Tipul contractului: CONTRACT DE FURNIZARE 12. Valoarea maxima estimata a contractului de furnizare SISTEM LANCI ARDERE COMBUSTIBIL MIXT (SOLID + GAZ) PENTRU CUPTOR 1 + CUPTOR 2 – 1 SET: 762.352,00 lei, la care se adauga TVA, defalcata dupa cum urmeaza: - Set lanci ardere combustibil mixt (solid + gaz) cuptor 1 (inclusiv conducte transport aer de racire si inele de racire) – 1 set – 381.176,00 lei, la care se adaugă TVA - Set lanci ardere combustibil mixt (solid + gaz) cuptor 2 (inclusiv conducte transport aer de racire si inele de racire) – 1 set – 381.176,00 lei, la care se adaugă TVA 13. Procedura de atribuire aplicata: in conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene 1.120 / 22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 14. Criteriul de atribuire: In conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013: CAP. 7 – Procedura simplificata, Etapa 2 – Prospectarea pietii, punctul c) Elaborarea notei justificative de atribuire: „Se justifica alegerea ofertei pentru contractare (se prezinta avantajele tehnice si financiare care motiveaza alegerea in raport cu celelalte oferte primite/specificatiile tehnice)” Ordinea prioritatii elementelor in departajarea ofertelor este urmatoarea: - pretul ofertei; - experiența în proiecte similare cu cele care fac obiectul achiziției, desfășurate în ultimii 3 ani; - termenul de garantie ofertat, incepand de la livrare, in conformitate cu cerintele de calitate solicitate; - timpul de raspuns in cazul unei defectiuni survenite in perioada de garantie; - certificări, standarde de asigurare a calității adoptate de catre ofertant; - media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) a ofertantului; - alte informatii relevante referitoare la parteneriatele ofertantului. 15. Data si ora limita de depunere a ofertei: 10.07.2014, ora 16:00, la sediul social al societatii CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania. 16. Oferta va cuprinde urmatoarele documente:  Declaratie privind evitarea conflictului de interese;  Propunerea tehnica;  Propunerea financiara;  Anexa la propunerea financiara. NOTA: Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. Ofertanţii au obligaţia de a numerota, de a semna si stampila fiecare pagină a ofertei. 17. Limba de redactare a ofertei: limba romana. NOTA: Ofertantii straini pot prezenta oferta in limba engleza, cu conditia ca aceasta sa fie insotita de traducerea autorizata in limba romana. 18. Curs de referinta leu – euro: nu este cazul 19. Informaţii şi clarificări: se pot obtine de la sediul social al CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania, persoana de contact: domnul Radu Huci Corduneanu, de luni – vineri: 08:00 – 16:00, numar de telefon: +4.0720.110.622, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau pot fi solicitate prin fax, la nr. +40.268.516.830.