Descriere lot procedura

SC Convex-Network SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Grivitei, nr. 180, sector 1,etaj 1, CIF 17193925, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub J40/2019/2005, în calitate de Beneficiar al contractului de finanţare POSDRU/110/5.2/G/86945– „Dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat şi angajare in mediul rural”, anunţa lansarea procedurii de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform Instrucţiunii 26 AMPOSDRU, pentru achiziţionarea de birotica si papetarie; Achiziţia se derulează în cadrul proiectului ID 86945, Dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat şi angajare in mediul rural”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă