Descriere lot procedura

Activitatile de formare profesionala externalizate catre un furnizor de formare autorizat cf OUG 129/2000. In vederea furnizarii unui program de formare de calitate in urma caruia participantii sa poate dobandi noi specializari, curricula de formare va avea numarul de ore aferent nivelului de calificare solicitat si va include aspectele aferente PROGRAMEI DE PREGATIRE asa cum a fost ea avizata de catre organismul acreditare in acest sens, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI (ANC), avand la baza standardele pentru calificarile solicitate, atat pentru pregatirea teorectica cat si pentru stagiile de practica afernete fiecarei calificari solicitate prin prezenta procedura. Astfel potentialii ofertanti vor trebui sa detina o programa de studiu atat partea toretica cat si partea practica, sa detina locatiile si/sau spatiile necesare sau sa aiba posibilitatea efecturarii stagiilor de practica aferente ca numar de ore in cadrul unor societati de profil; sa detina personalul necesar calificarilor solicitate si o programa de curs (teoretica si practica) in baza standardelor ocupationale – acolo unde acestea sunt elaborate, programa aprobata de ANC. Numarul de participanti: 15 persoane