Descriere lot procedura

Achiziție se referă la următoarele produse: - sistem de gesiune, licenta utilizator profesional - 8 buc - sistem de gestiune, licenta pentru dezvoltare costumizare - 1 buc - sistem de gestiune, licenta operare cloud, main 10 - 1 buc - sistem de gestiune, integrator platforma, baza instalata - 1 buc - sistem de gestiune, cadru integrare sisteme de operare - 1 buc - sisteme de gestiune, interfata cadru pentu aplicatii mobile - 1 buc Achiziția este aferentă implementarii proiectului " Extinderea și diversificarea activității Mixconix.Com SRL ", Cod SMIS: 132551, potrivit prevederilor din specificatiile tehnice ale procedurii (Sectiunea II – Specificatii tehnice). Domeniul de activitate al achizitorului este „Activități de editare a altor produse software ”, cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software.