Descriere lot procedura

Achiziție se referă la următoarele produse: Tablete scanare etichete NFC – 2 buc. Achiziția este aferentă implementarii proiectului " Extinderea și diversificarea activității Mixconix.Com SRL ", Cod SMIS: 132551, potrivit prevederilor din specificatiile tehnice ale procedurii (Sectiunea II – Specificatii tehnice). Domeniul de activitate al achizitorului este „Activități de editare a altor produse software”, cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software.