Descriere lot procedura

Activitatile de formare profesionala externalizate catre un furnizor de formare autorizat cf OUG 129/2000. In vederea furnizarii unui program de formare de calitate in urma caruia participantii sa poate dobandi noi specializari, curricula de formare va avea numarul de ore aferent nivelului de calificare solicitat si va include aspectele aferente PROGRAMEI DE PREGATIRE asa cum a fost ea avizata de catre organismul acreditare in acest sens, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI (ANC), avand la baza standardele pentru calificarile solicitate, atat pentru pregatirea teorectica cat si pentru stagiile de practica afernete fiecarei calificari solicitate prin prezenta procedura. Astfel potentialii ofertanti vor trebui sa detina o programa de studiu atat partea toretica cat si partea practica, sa detina locatiile si/sau spatiile necesare sau sa aiba posibilitatea efecturarii stagiilor de practica aferente ca numar de ore in cadrul unor societati de profil; sa detina personalul necesar calificarilor solicitate si o programa de curs (teoretica si practica) in baza standardelor ocupationale – acolo unde acestea sunt elaborate, programa aprobata de ANC. NUMARUL DE PARTICIPANTI ESTIMAT 0-125 persoane Ofertantii vor trebui sa ia in considerare faptul ca progarmul de formare profesionala/calificare solicitat prin prezenta procedura tine de numarul de beneficiari inregsitrati in cadrul proiectului si care si-au exprimat optiunea de a urma un astfel de program de calificare profesionala autorizat si acreditat. Astfel, procedura de atribuire a prezentului LOT este initiata sub incidenta urmatoarei clauze rezolutorii: „Incheierea contractului de prestari servicii de formare profesionala/calificare, indiferent de lotul/loturile declarate castigatoare este conditionata de numarul de participati la cursul de calificare solicitat prin prezenta procedura; iar semnarea contractului pentru lotul in cauza fiind posibil doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la intrunirea numarului de beneficiari care si-au exprimat optiunea de a urma o astfel de pregatire/calificare profesionala. In cazul in care, indiferent de motive, nu se exprima nici o optiune pentru prezentul program/LOT din partea niciunui beneficiar, semnarea contractului nu se va realiza. In acest sens autoritatea contractanta va aplica prevederile Art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica” prin neparticiparea la program a nicunui beneficiar. VALOAREA ESTIMATA ESTE este cuprinsa intre 0-125000 lei in functie de numarul de participanti care se vor inscrie