Descriere lot procedura

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției Beneficiarului pe piața a start-up-urilor din domeniul competitiv IT&C și promovarea spiritului antreprenorial prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi în cadrul unui incubator de afaceri performant din municipiul Cluj-Napoca. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 1. Crearea unui incubator de afaceri sectorial în domeniul IT&C complet funcțional, accesibilizat pentru persoane cu dizabilități și eficient din punct de vedere energetic, prin construirea spatiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, în 32 luni de la semnarea contractului de finanțare. 2. Derularea de activități specifice de atragere a unui număr de minim 34 antreprenori/firme incubate, prin servicii oferite atât de personalul intern al administratorului, cât și prin atragerea de prestatori externi de servicii specializate, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Prin prezenta procedură, Beneficiarul urmărește achiziționare de dotări săli conferințe pentru imobilul de birouri, cu destinația de incubator de afaceri sectorial în domeniul IT&C, situat în mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși (fosta Gheorgheni), nr. 57-59, jud. Cluj.