Descriere lot procedura

In conformitate cu cererea de finantare si bugetul proiectului, in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor este necesara achizitionarea urmatoarelor echipamente: motopompa, pompa submersibila (inclusive postament si tablou electric), grup pompare, electropompa submersibila, asa cum sunt mentionate si descrise in cadrul capitolului VIII Caiet de sarcini.Cerinţele specificate în caietul de sarcini vor fi considerate că fiind cerințe minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime obligatorii din caietul de sarcini.