Descriere lot procedura

1. Beneficiar: CARMEUSE HOLDING SRL 2. Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J08/2938/13.12.2004 3. Cod unic de inregistrare: RO6842083 4. Adresa sediului social: str. Carierei, nr. 127A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052 5. Telefon: +40 268.516.841 6. Fax: +40 268.516.830 7. e-mail: radu.corduneanu@ carmeuse.ro 8. Titlul proiectului: "INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ" finantat prin: Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" (P.O.S.C.C.E.) 2007 - 2013 - cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, AXA PRIORITARA 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE D.M.I.1.1. – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a I.M.M.”, OPERAŢIUNEA 1.1.1. – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, sub-operatiunea b), adresata întreprinderilor mari, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”. 9. Obiectul si scopul contractului de furnizare: achizitie “SISTEM DE TRANSPORT COMBUSTIBILI SOLIZI SI SISTEM DE MIXARE COMBUSTIBILI SOLIZI”, in cadrul proiectului intitulat „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ” 10. Locul de livrare (locatia de implementare a proiectului): Punctul de lucru al CARMEUSE HOLDING S.R.L., comuna Soimus, satul Chiscadaga, str. Principala, nr. 1, judetul Hunedoara, cod postal 337457; 11. Tipul contractului: CONTRACT DE FURNIZARE 12. Valoarea maxima estimata a contractului in euro si in lei: 180.897,89 euro, respectiv 768.906,50 lei, la care se adaugă TVA. NOTA: Curs de referinta: 1 € = 4,2505 lei 13. Procedura de atribuire aplicata: in conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene 1.120 / 22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE și Norvegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 14. Data si ora limita de depunere a ofertei: 06.01.2014, ora 16:00, la sediul social al societatii CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania 15. Oferta va cuprinde urmatoarele documente:  Declaratie privind evitarea conflictului de interese;  Propunerea tehnica;  Propunerea financiara;  Anexa la propunerea financiara. NOTA: Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat / autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei. 16. Limba de redactare a ofertei: limba romana. NOTA: Ofertele prezentate de ofertantii straini pot fi prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana. 17. Curs de referinta leu - euro: 1 € = 4,2505 lei 18. Informaţii şi clarificări: se pot obține de la sediul social al CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal: 500052, Romania, persoana de contact: domnul Radu Huci Corduneanu, de luni – vineri: 8:00–16:00, număr de telefon: +40 268.516.841, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau pot fi solicitate prin fax, la nr. +40 268.516.830. DATA: 12.12.2013 DENUMIRE COMPANIE: CARMEUSE HOLDING S.R.L.