Descriere lot procedura

Valoarea totală estimată fără TVA la nivel de partener este de 171.134,40 lei fără TVA din care:155.000,00 lei fără TVA Pachete materiale cursanți Lider; 16.134,40 lei fără TVA Pachete materiale promoționale Lider Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: 1. Declarație pe propria răspundere privind faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă. (Informațiile detaliate privind reglementările legale în vigoare se pot obține de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Mediului, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind Legislația fiscală www.mfinante.ro, Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro, Protecția muncii și condiții de muncă www.mmuncii.ro.) 2. Declarație pe proprie răspundere că produsele ofertate sunt noi şi nu sunt folosite (second hand) sau recondiţionate (refurbished). 3. Declaratia cu privire la conflict de interese 4. Ofertantul va preciza și va justifica în cadrul propunerii tehnice, dacă este cazul, care informații sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală (Formular CONF). 5. Ofertantul va depune certificatele constatatoare emise de ONRC sau orice act echivalent, din care să rezulte că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului Documentele vor fi însușite, prin semnarea acestuia de către persoanele autorizate, și vor fi trimise în formă scanată, cu semnătură electronică extinsă, pe adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Propunerea financiară: 1. Formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă. Formularul de ofertă va fi însușit, prin semnarea acestuia de către persoanele autorizate, și vor fi trimise în formă scanată, cu semnătură electronică extinsă, pe adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.