Descriere lot procedura

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI ALBA doreste să achiziţioneze Achiziție Echipamente IT – Laptopuri și sisteme de operare; server ; multifunctionala. Tip contract: contract de furnizare produse Cod CPV: 30213100-6; 48620000-0 ; 48820000-2; 30232110-8 Valoarea estimată fără TVA la nivel de partener este de 152.487,27 lei fără TVA. Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: 1. Pentru echipamentele ofertate, ofertantul va prezenta fișele tehnice sau orice alt document de la producător din care să rezulte modelul, producătorul și caracteristicile minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 2. Declarație pe propria răspundere privind faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă. (Informațiile detaliate privind reglementările legale în vigoare se pot obține de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Mediului, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind Legislația fiscală www.mfinante.ro, Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro, Protecția muncii și condiții de muncă www.mmuncii.ro.) 3. Declarație pe proprie răspundere că produsele ofertate sunt noi şi nu sunt folosite (second hand) sau recondiţionate (refurbished). 4. Declarația privind termenul de garanție acordat produselor, sistemelor de operare livrate. 5. Declaratia cu privire la conflict de interese 6. Ofertantul va preciza și va justifica în cadrul propunerii tehnice, dacă este cazul, care informații sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală (Formular CONF). 7. Ofertantul va depune certificatele constatatoare emise de ONRC sau orice act echivalent, din care să rezulte că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Documentele vor fi însușite, prin semnarea acestuia de către persoanele autorizate, și vor fi trimise în formă scanată, cu semnătură electronică extinsă, pe adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Propunerea financiară: 1. Formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă. Formularul de ofertă va fi însușit, prin semnarea acestuia de către persoanele autorizate, și vor fi trimise în formă scanată, cu semnătură electronică extinsă, pe adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ATENTIE: - Prețul ofertei va fi ferm și va fi valabil pe toată perioada de derulare a contractului. - Toate documentele trebuie să fie prezentate în limba română.