Descriere lot procedura

SC ALL GREEN SRL cu sediul in Iasi, str. George Cosbuc, nr. 8, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de Cunoştinţe tehnice privind modul de integrare în tehnologia de construcţii a compozitelor polimerice termoplastice cu pulberi nanoconductive, în cadul proiectului „REALIZAREA INOVATIVĂ DE PRODUSE COMPOZITE TERMOPLASTICE CU PROPRIETĂŢI SUPERIOARE DE ECRANARE ELECTROMAGNETICĂ PRIN RECICLAREA INTEGRATĂ A DEŞEURILOR ELECTRONICE” proiect finanţat prin POSCCE, Axa Prioritară 2 – Competitivitatea prin CDI, Operatiunea 2.3.3. Data limita depunere oferte: 07.07.2014,ora 12.00 Procedura selectată: Procedura simplificata conform ordinului 1120/2013 Ofertele se vor transmite la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi, Bd. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050, Laboratorul de Materiale, parter, Sala E002 Criterii de atribuire: Preţul cel mai scazut Valoare contract: 50.000 lei (fara TVA)