Descriere lot procedura

S.C. EMS-Electra SRL cu sediul în Iași, Bd. Chimiei nr.8, Romania, intenționează să atribuie în cadrul proiectului „Creșterea competitivității companiei SC EMS-ELECTRA SRL prin optimizarea fluxului tehnologic” cod SMIS 44404, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională pe baza contractului de finanțare nr. 4m/400342/2/04.11.2013, un contract de furnizare având ca obiect: Lot 1 - Mașină automată de plantat componente SMD cu accesorii – 1 bucată, valoare estimată 689.905,00 lei (155034,83 Euro) Lot 2 - Dispozitiv de măsurare și înregistrare temperatură – 1 bucată, valoare estimată 20.029,50 lei (4501,00 Euro) Cele două loturi pot fi ofertate împreună sau independent. Instrucțiuni referitoare la ofertare și la caracteristicile tehnice ale echipamentelor se găsesc în documentul atașat acestui anunț, redactat în limbile română și engleză.