Descriere lot procedura

Achizitionarea de materie prima pentru realizarea meselor CPV 15800000-6 – Diverse produse alimentare, 15000000-8 - Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe Obiectul contractului consta in achizitia de alimente pentru realizarea meselor in cadrul “Cantina Sfântul Nicolae - serviciul masa pe roti pentru bunicii comunitatii” descrise in specificatiile tehnice cu respectarea prevederilor unui Contract de furnizare pe modelul unui Acord cadru de furnizare alimente, in limita cantitatilor minime sau maxime indicate in Specificatiile tehnice. In acest sens, Arhiepisciopia Aradului poate incheia un Contract cu mai multi operatori economici sau pe unul, mai multe, sau toate loturile de produse care fac obiectul procedurii. In acest sens, indicam faptul ca nu este garantat operatorului/operatorilor economic(i) semnatar(i) cererea de produse ce fac obiectul acestuia sub aspect cantitativ, ci doar faptul că aceștia reprezintă furnizori ce vor fi părți ale viitoarelor contracte subsecvente încheiate cu Arhiepiscopia Aradului pe baza regulilor și condițiilor prevăzute în respectivul acord. Așadar, cantitățile minime și maxime stabilite inițial în prezenta documentatieși ulterior în viitorul Contract reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului contract și nu cantitățile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție de necesitățile efective ale Arhiepiscopiei Aradului pe durata celor 24 de luni, cu incadrarea in valoarea estimata totala fara TVA de 571.200 lei fara TVA. Specificatiile tehnice sunt elaborate pentru un numar de 10 loturi: LOT 1 ALIMENTE DE BAZA LOT 2 CONSERVE LOT 3 PRODUSE DI LEGUME SI FRUCTE CONGELATE LOT 4 PRODUSE DIN CARNE PROASPATA LOT 5 PRODUSE LACTATE LOT 6 CONDIMENTE LOT 7 LEGUME SI FRUCTE PROASPETE LOT 8 PRODUSE CONGELATE DIN CARNE SI PESTE CONGELATE LOT 9 OUA LOT 10 PAINE