Descriere lot procedura

Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii” Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” Titlul Proiectului: „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SC SIGMA TEAM TEHNOLOGY SRL” Cod SMIS: 138636 Contract de finanțare nr.: 6995/09.07.2021 Beneficiar: SIGMA TEAM TEHNOLOGY S.R.L. INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru selecția de oferte în vederea achiziționării de servicii de management de proiect. Stimate Domn/Doamnă, SIGMA TEAM TEHNOLOGY S.R.L. cu sediul social în Comuna Bradu, Sat Geamăna, Str. Tăbăcăriei nr. 16, județul Argeș, România, vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de servicii de management de proiect pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, cu denumirea „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SC SIGMA TEAM TEHNOLOGY SRL”. 1. Procedura aplicată: Procedură competitivă aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, aprobată prin Ordinul nr. 1284/2016. 2. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic. 3. Obiectul contractului va consta în: achiziția de servicii de management de proiect. 4. Tip contract: contract servicii. 5. Data limită pentru depunerea ofertei: 08 Decembrie 2021, ora 12.00 6. Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data emiterii. 7. Adresa la care se depune oferta: Comuna Bradu, Sat Geamăna, Str. Tăbăcăriei nr. 16, județul Argeș, România. 8. Valoarea estimată este de: 440.000,00 RON + TVA, astfel:  Servicii de management de proiect – 440.000,00 RON + TVA; 9. Oferta depusă trebuie să respecte specificațiile din documentația de atribuire, referitoare la: • Cerințe de calificare • Cerințe tehnice • Documente care se vor atașa ofertei Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la SIGMA TEAM TEHNOLOGY S.R.L., Comuna Bradu, Sat Geamăna, Str. Tăbăcăriei nr. 16, județul Argeș, România, tel. 0741 144 140, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Documentația de atribuire se poate procura gratuit de la sediul social al firmei SIGMA TEAM TEHNOLOGY S.R.L., Comuna Bradu, Sat Geamăna, Str. Tăbăcăriei nr. 16, județul Argeș, România, sau prin fax, poștă, poșta electronică sau descărcând de pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi Așteptăm oferta dumneavoastră, până la termenul limită menționată anterior, la sediul social al societății noastre. Vă mulțumim anticipat. Reprezentant legal, ANTON - ADRIAN DOBRESCU