Descriere lot procedura

Achizitie furnizare miniexcavator pe senile 1 buc in cadrul proiectului din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară : Initiativa locuri de munca pentru tineri Obiectiv specific 1.1,1.2.: POCU/908/1/3/ Operatiune compozita /Cod proiect 150903 Proiect: Un viitor pentru tinerii NEET”s Schema de ajutor de stat: Schema de ajutor de minimis ’’VIITOR PENTRU TINERII NEETs I’’