Descriere lot procedura

Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii” Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” Titlul Proiectului: „EXTINDEREA ACTIVITĂȚII S.C. CARL MANUFACTURING S.R.L.” Cod SMIS: 116209 Contract de finanțare nr.: 3922 / 27.02.2019 Beneficiar: CARL MANUFACTURING S.R.L. INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru selecția de oferte în vederea achiziționării echipament – etuvă. Stimate Domn/Doamnă, CARL MANUFACTURING S.R.L. cu sediul social în Mun. Pitești, str. Depozitelor nr. 12, Hala C3, jud. Argeș, România, vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de echipamente pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, cu denumirea „EXTINDEREA ACTIVITĂȚII S.C. CARL MANUFACTURING S.R.L.” 1. Procedura aplicată: Procedură competitivă aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, aprobată prin Ordinul nr. 1284/2016. 2. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic. 3. Obiectul contractului va consta în: achiziția echipamente - etuvă. 4. Tip contract: contract furnizare bunuri. 5. Data limită pentru depunerea ofertei: 7 Decembrie 2021, ora 16.00 6. Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data emiterii. 7. Adresa la care se depune oferta: Mun. Pitești, str. Depozitelor nr. 12, Hala C3, jud. Argeș, România. 8. Valoarea estimată este de: etuvă - 96.684,30 RON + TVA 9. Oferta depusă trebuie să respecte specificațiile din documentația de atribuire, referitoare la: • Cerințe de calificare • Cerințe tehnice • Documente care se vor atașa ofertei Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la CARL MANUFACTURING S.R.L., Mun. Pitești, str. Depozitelor nr. 12, Hala C3, jud. Argeș, România, tel. 0753 626 009, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Documentația de atribuire se poate procura gratuit de la sediul firmei la CARL MANUFACTURING S.R.L., Mun. Pitești, str. Depozitelor nr. 12, Hala C3, jud. Argeș, România, sau prin fax, poștă, poșta electronică sau descărcând de pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi/ Așteptăm oferta dumneavoastră, până la termenul limită menționată anterior, la sediul social al societății noastre. Vă mulțumim anticipat. Reprezentant legal, LOTTIN CHRISTOPHE RENE EDOUARD