Descriere lot procedura

Cursul de Competențe antreprenoriale se va desfăşura pe o durată de minim 60h și va fi structurat în două părți, în conformitate cu standardele ANC, astfel: Teorie: durata estimativă de 20h x 28 de participanți x 1 grupă; Practică: durata estimativă de 40h x 14 participanți x 2 grupe. Tematica orientativă a cursului de Competențe antreprenoriale, Ofertantul putând include în propunerea tehnică secțiuni și/sau detalii suplimentare pentru acoperirea tuturor aspectelor esențiale ce țin de formarea în acest domeniu: Introducere în domeniul antreprenoriatului: Validarea profilului antreprenorului, analiza oportunităților de afaceri și a ideii de afacere; Strategie de afaceri: Dezvoltarea, implementarea și evaluarea strategiei de afaceri prin consolidarea modelului de afaceri; Strategie de management: Managementul afacerii la toate nivelurile și dezvoltarea leadershipului în cadrul afacerii; Strategie de resurse umane: Dezvoltare strategie de resurse umane, recrutarea, selecția, evaluarea și motivarea personalului; Strategie de marketing: Dezvoltare strategie de marketing, structurarea mixului de marketing și dezvoltarea ecosistemului de brand; Strategie de vânzări: Dezvoltare strategie de vânzări, dezvoltarea de tehnici de comunicare și negociere în afaceri; Strategia financiară: Dezvoltare strategie financiară, realizare de previziuni de cash-flow și calculare rate rentabilitate; Instrumente software start-up: Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor software de optimizare a afacerii; Responsabilități și etică în afaceri: Responsabilitatea legală, financiară și socială a afacerii și respectarea principiilor și valorilor etice în afaceri; Prezentarea planului de afacere și obținere feedback. Structura planurilor de afaceri dezvoltate de participanți în cadrul sesiunilor practice ale cursului de Competențe antreprenoriale, în vederea absolvirii cursului va respecta cerințele minimale ale Ghidului Solicitantului: - descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori); - analiza SWOT a afacerii; - schema organizatorică și politica de resurse umane; - descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii; - analiza pieței de desfacere și a concurenței; - strategia de marketing; - proiecții financiare privind afacerea.