Descriere lot procedura

SC PT &DS IMPEX SRL anunta demararea procedurii de achizitie- CENTRU DE PRELUCRARE COMANDAT CNC organizata in cadrul proiectului ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE CU TEHNOLOGIE MODERNA LA S.C. PT&DS IMPEX S.R.L. Termene procedurale: - Data limita formulare clarificari din partea ofertantilor :09.11.2021 ora 16:00 - Data transmitere raspuns la clarificarile formulate :10.11.2021, ora 22:00 - Data limita depunere oferte: 19.11.2021, ora: 12:00 Transmiterea rezultatelor – Rezultatul procedurii de atribuire va fi transmis conform prevederilor Ordinului 1284/2016 pe site . Cai de atac: in cazul in care un operator economic e nemultumit de modul in care s-a desfasurat procedura de achizitie, acesta se poate adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei.