Descriere lot procedura

S.C. ROMTURINGIA S.R.L., cu sediul în Municipiul Câmpulung, str, Calea Brașovului, nr. 30, judeţul Argeș, anunță demararea procedurii de achizitie simplificata conform OMFE 1284/2016 in vederea achizitionarii urmatoarelor bunuri: - Electrostivuitor – CPV 42630000-1 - Masini-unelte de prelucrare a metalelor – 1 buc Proiectul va fi implementat în Municipiul Câmpulung, Calea Braşovului, nr. 30, judeţul Argeș, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Valoare totala estimata a contractului de achizitie este de 151.616,01 lei fara TVA – echivalent a 30.639,40 Euro fara TVA (echivalentul in Euro fiind stabilit pe baza cursului de schimb valutar BNR valabil la data publicarii anuntului – 4,9484 lei /euro). Durata contractului de achiziţie: maxim 7 luni de la semnarea contractului Documentatia de atribuire impreuna cu formularele aferente se regasesc atasate in cadrul anuntului. Pentru detalii: Dl. STELIAN ION, administrator S.C. ROMTURINGIA S.R.L. Tel: 0730571849, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.