Descriere lot procedura

Servicii de consultanță în domeniul inovării si sprijinire a inovării cu scopul de a sprijini Beneficiarul în atingerea obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect.