Descriere lot procedura

Furnizare utilaje, Specificatiile tehnice sunt inserate in cadrul Anuntului privind achizitia care este disponibil la adresa: www.fonduri-ue.ro/anunturi. NU EXISTA ALTE CARACTERISTICI TEHNICE IN AFARA DE CELE DIN PREZENTUL ANUNT, CARACTERISTICILE TEHNICE SUNT PREZENTATE MAI JOS, IN FORMAT EDITABIL PENTRU A USURA PARTICIPAREA OPERATORILOR ECONOMICI LA PROCEDURA SI PENTRU A ELABORA OFERTA. Procedura In conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, procedura aplicata este PROCEDURA COMPETITIVA Condiții de plată Plățile se vor efectua conform clauzelor contractuale stabilite cu ocazia atribuirii contractului de furnizare, partile avand posibilitatea de a stabili ca platile se pot face fie in lei, fie in euro. Se acorda avans de 100%, avansul se poate achita fie intr-o singura transa, fie in mai multe transe, in functie de modul in care va stabili achizitorul impreuna cu furnizorul caruia i s-a atribuit contractul de furnizare. Plata facturilor se poate realiza atat prin mecanismul cererilor de rambursare cat si prin mecanismul Cererilor de plată, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si HG 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Livrarea se face la locul de implementare al achizitorului : Municipiul Tulcea, str Viticulturii nr 10, jud Tulcea. Nu se accepta un alt loc de livrare. SE ACCEPTA SI LIVRAREA LA SEDIUL FURNIZORULUI PANA LA ACHITAREA INTEGRALA A PRETULUI CONTRACTULUI DE FURNIZARE, URMAND CA DUPA ACHITAREA INTEGRALA A PRETULUI CONTRACTULUI, FURNIZORUL SA LIVREZE SI SA PUNA IN FUNCTIUNE UTILAJUL LA LOCUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI. TERMENELE DE LIVRARE SE VOR STABILI IN CADRUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 01.10.2021, ora 1200 Clarificarile se transmit EXCLUSIV pe email la adresa : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE SOLICITARILE DE CLARIFICARI SOLICITATE TELEFONIC SAU PRINTR-O ALTA MODALITATE DECAT CEA TRANSMISA PE EMAIL la email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. NU SE ACCEPTA CLARIFICARI PESTE TERMEN SI NU SE ACCEPTA CLARIFICARI SAU RASPUNS LA CLARIFICARI LA TELEFON, SINGURA MODALITATE DE TRANSMITERE A CLARIFICARILOR ESTE PE EMAIL. RASPUNSUL LA CLARIFICARI SE TRANSMITE PRIN PLATFORMA WWW.FONDURI-UE.RO SI PRIN EMAIL CLARIFICARILE TREBUIE SA SE REFERE CU PRIVIRE LA CARACTERISTICILE TEHNICE ALE UTILAJULUI. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 03.10.2021.2021, ora 1200 Raspunsul la clarificari se da prin e-mail catre adresa de e-mail de la care s-a solicitat clarficarea, iar in cazul in care raspunsul la clarificari e de natura a modifica caracteristicile minime obligatorii sau alte conditii privind conditiile de participare la procedura competitiva, raspunsul la clarificari se va publica pe fonduri-ue.ro Nu se accepta clarficari de genul acceptarii unor caracteristici inferioare caracteristicilor minime obligatorii publicate in specificatiile tehnice ale prezentei proceduri. Clarificarile de acest gen vor fi respinse si nu se vor publica raspunsuri la astfel de clarificari. Cerinte minime solicitate: Avand in vedere ca prezentul proiect se implementeaza cu respectarea principiilor de dezvoltare durabila printre care si limitarea consumului de resurse, participantilor la prezenta procedura competitiva LI SE PUNE IN VEDERE sa se limiteze in a transmite exclusiv doar documentele solicitate prin prezenta procedura, in modalitatea solicitata prin prezenta procedura, pentru a se evita consumul de hartie, generare de deseuri cu scopul minimizarii generarii deseurilor. Astfel, cataloage, pliante si alte materiale de promovare a produselor /participantului la procedura nu vor fi luate in considerare. 1.5 ATRIBUIREA CONTRACTULUI Contractul va fi atribuit operatorului economic a carui oferta va indeplini criteriul "oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului" conform Ordinului nr. 1.284 / 2016. Acest criteriu presupune: Dpdv tehnic - caracteristicile tehnice ale activelor ofertate sa se incadreze sau sa fie superioare celor solicitate in prezenta documentatie Daca se primeste o singura oferta, beneficiarul poate sa o analizeze si sa procedeze la atribuirea contractului de achizitie daca oferta respecta specificatiile tehnice, cat si cerintele specificate in prezenta documentatie. In vederea respectarii principiilor din Ordinul 1284/2016 cu privire la economicitate, eficienta si eficacitate, beneficiarul va alege oferta cu cele mai multe avantaje tehnice si financiare, raportate la cerintele solicitate in prezenta documentatie, pentru REALIZAREA SCOPULUI SI INDEPLINIREA OBIECTIVELOR INVESTITIE PROPUSE. Calea de comunicare a rezultatului castigator din cadrul acestei proceduri este aleasa de catre achizitor prin publicarea atribuirii contractului de furnizare, pe web site ul www.fonduri-ue.ro , in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de furnizare de catre ultima parte. Candidatii din cadrul procedurii avand astfel posibilitatea de a fi informati despre castigator, data contractului, valoarea la care a fost atribuit contractual de furnizare, durata contractului. Atentie!! Cerintele ce indica o anumita marca, sursa, un procedeu special, etc se vor lua in considerare cu mentiunea “sau echivalent”; ATENTIE!!! CARACTERISTICILE TEHNICE OFERTATE VOR FI PREZENTATE DE CATRE OPERATORUL ECONOMIC IN FORMULARUL TABEL NR 2 CARE ESTE OBLIGATORIU SI SE REGASESTE IN FORMULARUL 2 FORMULARUL 2 CA ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA , IDENTIFICAT CA TABEL 2. Macaraua trebuie sa fie cu brat telescopic Macaraua trebuie sa corespunda normei europene in vigoare pentru instalatiile de ridicat: EN 13000:2010. Capacitatile de ridicare trebuie sa fie conforme prevederilor ISO 4305 si DIN 15019 – partea 2, referitor la stabilitate, respectiv DIN 15018 - partea 3 si FEM 5004 referitor la rezistenta. Caracteristici Sarcina maxima: minim 35 t Lungime brat telescopic extins: minim 30 m Sarcina la raza de 10 m (rotire 3600): minim 8 t Sarcina la raza de 14 m (rotire 3600): minim 4,5 t Sarcina la raza de 20 m (rotire 3600): minim 2 t Sarcina la inaltimea maxima de lucru (rotire 3600): minim 8 t Efortul in cablu (pe un singur fir): minim 52 kN Durata ridicare brat la unghi maxim de inclinare: maxim 30 s Raza de virare masurata la coltul exterior al sasiului (directie pe 4 roti): maxim 6.900 mm Mufla pe 3 role. Motor diesel cu norma de poluare: minim EUROMOT IIIB. Sasiu: tip 4 X 4; 2 axe motoare si directionale. Directia trebuie sa actioneze in 4 moduri: a. Pe ambele axe in sistem concentric (roti opozabile). b. Pe ambele axe in sistem “crab” (roti virate in acelasi sens). c. Pe axa spate, numai – la deplasarea cu sarcina in carlig. d. Pe axa fata, numai – la deplasarea pe drumuri publice. Cabina dotata cu monitor care prezinta toate informatiile furnizate de computerul masinii, cu privire la functionarea instalatiei de ridicat (extindere brat, raza, sarcina), usa glisanta, scaun ergonomic reglabil, instalatie de incalzire si ventilatie, aer conditionat, volan cu coloana directie reglabila, stergator parbriz, oglinzi retrovizoare, lumini de lucru si deplasare, instinctor. Sistem delimitare domeniu de lucru cu ajutorul computerului; aceasta dotare trebuie sa permita operatorului sa delimiteze o anumita zona de lucru si sa fie avertizat acustic si vizual la apropierea de limitele presetate. 3. FORMULARE Capitolul conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.  Formular 1 Scrisoare de Inaintare  Formular 2 Formularul de Ofertă si Anexa la formularul de oferta  Formular 3 Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 / 2011;  Formular 4 Declaratie privind situatia personala a ofertantului