Descriere lot procedura

Ofertele depuse trebuie să fie în conformitate cu documentația de atribuire. Valoarea estimată a achiziției din documentația de atribuire conține TVA.