Descriere lot procedura

SC CPE AGRICULTOR SRL va invita sa participati la licitatia organizata in cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea durabila a firmei SC CPE AGRICULTOR SRL”, avand finantare nerambursabila in cadrul POR. 1. Obiectul contractului: Achizitie utilaje pentru lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale: - Incarcator telescopic – 1 buc. 2. Valoarea estimata totala a achizitiei este de 377.636,61 lei fara TVA (sau echivalentul in Euro calculat la cursul BNR din data 17.09.2021 (1 Euro = 4.9473 lei). 3. Procedura aplicata: procedura competitiva conform Ordinului 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. 4. Sursa de finantare: POR 2014 - 2020, Apelul de proiecte POR/604/2/1 si fonduri proprii ale beneficiarului.