Descriere lot procedura

S.C. TREI BRAZI S.R.L., cu sediul în Municipiul Câmpulung, Str. Negru Vodă nr. 117, Bloc 1, Scara A, Etaj 4, Ap. 4, judeţul Argeș, anunță demararea procedurii de achizitie simplificata conform OMFE 1284/2016 in vederea contractarii serviciilor de consultanta pentru management de proiect, pentru implementarea proiectului cu titlul " EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE TĂIERE ȘI RINDELUIRE A LEMNULUI ÎN CADRUL TREI BRAZI SRL ", Cod SMIS 137878, aferent Contractului de finantare nr. 7132/14.09.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud Muntenia. Proiectul va fi implementat în Municipiul Câmpulung, Strada LT. COL. NICOLAE POPP, Nr. 47, judeţul Argeș, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Valoare totala estimata a contractului de achizitie servicii este de 250.000 lei fara TVA – echivalent a 50.515,26 Euro fara TVA (echivalentul in Euro fiind stabilit pe baza cursului de schimb valutar BNR valabil la data publicarii anuntului – 4,9490 lei /euro). Obiectivul general al contractului de consultanţă constă în sprijin acordat SC TREI BRAZI SRL pentru implementarea proiectului, prin prestarea serviciilor de consultanţă în domeniul managementului de proiect. Obiective specifice ale contractului de consultanţă: TREI BRAZI SRL a identificat nevoia de a contracta serviciile unui Consultant pe probleme de management de proiect întrucât domeniul fondurilor structurale implică o problematică complexă şi timpul alocat implementării unui astfel de proiect, precum şi competenţele specifice legate de domeniul finanţărilor nerambursabile s-au dovedit a fi o provocare pentru conducere. Rolul consultantului va fi, pe lângă asigurarea suportului către Solicitant pentru implementarea în bune condiţii a proiectului, să asigure transferul de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect prin prezenţa periodică la locaţia proiectului şi prin implicarea şi instruirea echipei proiectului, care va asigura, în perioada post-implementare, măsuri de mentenanţă necesare şi elaborarea tuturor documentelor de raportare solicitate de către Autoritatea de Management în această perioadă Durata contractului de achiziţie: Serviciile de consultanta vor fi prestate pe toata durata de implementare a proiectului. Durata estimata a contractului de servicii este de 11 luni calendaristice, fara a depasi 31.08.2022 – data finalizarii implementarii proiectului. In cazul prelungirii termenului de implementare a proiectului, si termenul contractului de servicii va fi prelungit automat cu aceeaşi perioada. Pentru detalii: Dna. GEORGETA GUIMAN, administrator S.C. TREI BRAZI S.R.L. Tel: 0744313065, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Documentatia de atribuire impreuna cu formularele aferente se regasesc atasate in cadrul anuntului.