Descriere lot procedura

Procedura competitiva de achizitie – in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284 din 08.08.2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene aplicabil pentru operatorii economici privati ai Programului Operational Capital Uman 2014-2020, in cadrul proiectului: ► Denumire proiect: “RenewAcad - Academia de Consiliere si Pregatire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie” ► Nr contract finantare: POCU/726/6/12/135238 ► Nr inregistrare OIRSE: 6912/26.03.2021 ► Cod MySMIS proiect: 135238 Mijloace de comunicare: ► prin accesarea adresei URL: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi, si accesand anuntul dedicat prezentei proceduri; ► prin e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; ► persoana de contact: Enache Sebastian-Petre – reprezentant legal; INFORMATII DESPRE PROCEDURA 1. Denumire contract: Contract de furnizare „WPE - Birotica” 2. Obiectul contractului: „WPE - Birotica” respectiv: ► Kit materiale promoționale campanie conștientizare (catalog, pix, notes) 2.000 kituri; ► Pachet materiale birotica pentru participantii la formare (rucsac, notes, pix) 700 pachete; ► Multiplicare suport de curs și anexe 2.028 seturi; 3. Locul de livrare a bunurilor: Constanta - Str. Bulevardul Tomis, nr. 480, Municipiul Constanţa, cod poştal 900519, judeţul Constanţa, România, Regiunea Sud-Est si/sau Petrosani - Str. Universitatii, nr. 20, Municipiul Petroşani, cod poştal 2675, judeţul Hunedoara, România, Regiunea Vest 4. Tipul contractului: Achizitia se finalizeaza prin incheierea unui Contract de furnizare, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016. 5. Durata contractului: 17 luni de la semnarea contractului de ambele parti dar nu mai tarziu de 25.03.2023, cu posibilitate de prelungire. Prelungirea contractului se poate face prin act aditional semnat de ambele parti. 6. Valoarea totala estimata a achizitiei: Valoarea estimata globala (la nivelul tuturor loturilor) este de 170,560.00 lei (la care se adauga TVA), din care: ► Kit materiale promotionale campanie constientizare: 2.000 kituri x 30,00 lei/kit = 60.000,00 lei + TVA; ► Pachet materiale birotica pentru participantii la formare (rucsac, notes, pix): 700 pachete x 100,00 lei/pachet = 70.000,00 lei + TVA; ► Multiplicare - suport de curs si anexe: 2.028 seturi x 20,00 lei/set = 40.560 lei + TVA; Pretul este ferm si NU poate fi modificat pe toata perioada de valabilitate a ofertei si a contractului de furnizare. 7. Termenul limita de depunere oferte: 07 octombrie 2021, ora 16:00 Ofertele depuse dupa termenul limita vor fi descalificate si returnate nedeschise. 8. Criteriul de atribuire a ofertei: „Oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului”, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016. 9. Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire. Pentru a intra in posesia documentatiei de atribuire si a specificatiilor tehnice: ► prin accesarea adresei URL: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi , si accesand anuntul dedicat prezentei proceduri. ► prin e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Pentru orice alte informatii/clarificari: ► prin e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Orice comunicari legate de aceasta procedura de achizitie se vor face numai in scris, la datele de contact prevazute in aceasta sectiune, in atentia persoanei de contact, cu referire directa la denumirea procedurii. 10. Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele vor fi depuse personal sau prin posta/curier de catre ofertanti la WIND POWER ENERGY SRL, Adresa de contact: Bulevardul TOMIS, Nr. 480, CAMERA 14, Etaj P, Municipiul Constanta, Romania. 11. Valabilitatea ofertei: Minimum 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru informatii suplimentare va rugam sa parcurgeti specificatiile tehnice si/sau sa ne contactati in scris prin e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .