Descriere lot procedura

1. Obiectul contractului: Contract de achiziție a echipamentelor necesare desfășurării activității din cadrul centrului de fitness pentru proiectul „INVESTIȚII PRIVIND INOVAREA ACTIVITĂȚII 3D LIGHT S.R.L.”. 2. Valoarea estimată a contractului de furnizare este de de 15.235,14 lei fără TVA, echivalentul a echivalentul a 3.079,36 euro fără TVA (calculaţi, la cursul euro B.N.R. din data întocmirii notei justificative privind valoarea estimată – 06.09.2021, respectiv 1 euro = 4.9475 lei). 3. Procedura aplicată: Procedura competitivă, conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016). 4. Sursa de finantare: POR 2014 - 2020, 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.