Descriere lot procedura

TMK HYDROENERGY POWER S.R.L dorește instalarea unei noi CHE cu o putere instalată de 0,367 MW, denumită CHE Breazova 2, amplasată în aval de barajul Văliug, în extravilanul comunei Văliug, judeţul Caraș-Severin în sud-vestul României. Achizitorul doreste incheierea unui contract pentru “Achizitie, montaj, punere in functiune și asigurarea garanțiilor pentru 1 (o) unitate tehnologică hidrogenerator cu ”Turbină hidraulică tip FRANCIS Orizontal și instalațiile auxiliare aferente” ansamblu complet functional, ce va echipa microcentrala hidroenergetică MHC BREAZOVA 2, constand in: – hidrogenerator P=408kVA, Un=0.4kV; – turbina hidraulică tip FRANCIS orizontal cu rotorul turbinei în consolă, montat direct pe arborele generatorului; – instalații auxiliare aferente hidroagregat, GUP, Vană fluture operativă, Vana fluture By-pass, compensatoare de montaj, tronson conductă metalică intrare turbină hidraulică, sistem de frânare hidraulică, sistem măsură vibrații lagăre DE/NDE generator, sistem ungere automată cu unsoare consistentă lagăr NDE generator, circuit hidraulic; – circuite electrice de forță evacuare putere generator Un=0,4kV; – circuite electrice servicii proprii hidroagregat; – instalație 24Vcc cu baterie tampon; – sistem numeric de automatizare și protecție pentru MHC Breazova 2, funcționare în regim automat, sistem de monitorizare si control SCADA cu interfata și în limba română; – traductoare și elemente periferice pentru controlul automat și monitorizarea funcționării hidroagregatului; – scule și dispozitive speciale pentru montarea, punerea în funcțiune, întreținerea și repararea subansamblelor furniturii; – dispozitive pentru probe funcționale; – instalație hidrometrie (debite uzinate și protecție spargere conductă forțată prin senzori si comanda vana plana priza a conductei nr.1 ); – cabluri electrice de forță, comandă și semnalizare aferente ansamblului hidrogenerator și instalațiilor auxiliare (gospodaria de cabluri). Scopul unitatii hidroenergetice este valorificarea potențialului energetic a debitelor descărcate prin golirea de fund nr.1 a barajului Văliug. Contractul care urmeaza a fi atribuit este de furnizare si include serviciile si lucrarile de instalare, montare si punere in functiune a amenajării MHC Breazova 2 cu un hidroagregat cu turbină tip Francis Orizontal. Furnizorul va asigura curs de instruire a personalului care va exploata noua hidrocentrala.