Descriere lot procedura

Achizitor: ASOCIAȚIA "INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA" în calitate de partener al proiectului „FACT – FORMAREA ANGAJAȚILOR PRIN CONSILIERE ȘI TRAINING”, ID: POCU/726/6/12/133989, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 6: „Educație și Competențe”. Adresa: municipiul Suceava, str. Zamcei, nr. 17, județul Suceava. Telefon/ Fax: 0230/ 524 128. Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Obiectul achiziției: Achiziția de Servicii de catering în vederea asigurării mesei participanților înscriși la cursurile de formare profesională, cod CPV 55520000-1. Cantitate: Nr. maxim de porții estimat este: 56 persoane x 45 zile = 2520 porții. Tip contract: contract de prestări servicii de catering Durata contractului: Derularea contractului va începe odată cu semnarea acestuia de către părți și va înceta să producă efecte la finalizarea proiectului „ FACT – FORMAREA ANGAJAȚILOR PRIN CONSILIERE ȘI TRAINING”, dar nu mai târziu de 29.03.2023. Se estimează durata acestui contract de prestări servicii la 18 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional în cazul în care se va prelungi perioada de implementare a proiectului menționat. Valoare totală estimată este: 56 cursanti x 45 porții/ curs = 2520 porții x 20 lei fără TVA = 50.400,00 lei fără TVA (respectiv 52.920,00 lei cu TVA). Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/ porție. Procedura de atribuire aplicată: procedura competitivă potrivit Ordinului M.F.E. nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 22.09.2021. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 48 de ore de la primirea solicitării. Oferta de preț împreună cu documentele solicitate vor fi transmise, prin poșta electronică, în conformitate cu cerințele din documentația pentru ofertant la adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei. Data limită de depunere/ transmitere a ofertelor: 27.09.2021.