Descriere lot procedura

Proiectul „Educația – Garanția unui viitor diferit”, POCU/909/2/4/150203– în implementare - proiect care are ca obiectiv general cresterea gradului de ocupare al 1060 tineri NEETs someri cu varste cuprinse intre 16-29 ani inregistrati la Serviciul Public de Ocupare din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi romi si din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare si promovare, servicii de formare profesionala, servicii de mediere pe piata muncii si sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului in randul acestora pe perioada proiectului. Proiectul isi propune imbunatatirea posibilitatilor de incadrare pe piata muncii a tuturor celor 1060 tineri NEETs someri inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizati de proiect (din care cel putin 467 isi vor gasi un loc de munca) si de calificare a acestora (din care cel putin 900 tineri vor obtine un certificat de calificare). • In cadrul Activitatii 2.1, Campanie de informare si promovare în rândul tinerilor în vederea identificarii persoanelor cu vârsta între 16 si 29 de ani care nu sunt ocupati si nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare în vederea directionarii acestora catre SPO în vederea înregistrarii si profilarii se doreste achizitia de Servicii organizare evenimente - campanii/acțiuni de informare și conștientizare - 2 campanii*4 regiuni*18luni = 144 campanii/acțiuni de informare și conștientizare. Serviciile sunt complementare și necesare doar împreună, fiind esențială livrarea lor corelată, în acest context, Beneficiarul optând pentru organizarea unei singure proceduri – fără loturi. Evenimentele vor fi organizate pe parcursul a 18 de luni, cate 2 pe luna in fiecare din cele 4 regiuni de implementare a proiectului.