Descriere lot procedura

Obiectul contractului îl constituie achiziția Masina de produs pungi cu fund in “V” De asemenea, obiect al contractului îl constituie și instruirea personalului achizitorului privind utilizarea masinii de produs pungi cu fund in “V”, conform detaliilor tehnice menționate mai jos.