Descriere lot procedura

ATLANTIS ENGINEERING SRL Cod de înregistrare fiscala/CIF: 18505731 Nr.inregistrare:J35/934/2006 COD SMIS: 137070 SPECIFICAŢII document întocmit în baza Secțiunii a-3-a Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de Furnizare Abkant hidraulic, Mașină de electoeziune cu fir, Ghilotină hidraulică, Fierestrău, Mașină de găurit radială, Mașină de rectificat plan, Mașină de rectificat cilindric Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Denumirea proiectului: DIVERSIFICAREA GAMEI DE PRODUSE IN CADRUL FIRMEI ATLANTIS ENGINEERING SRL Codul SMIS al proiectului: 137070 I. Informaţii generale Tipul contractului  furnizare servicii Obiectul contractului de furnizare Bunuri : 1. Abkant hidraulic 2. Mașină de electroeziune cu fir 3. Ghilotină hidraulică 4. Fierestrău 5. Mașină de găurit radială 6. Mașină de rectificat plan 7. Mașină de rectificat cilindric Locul de livrare a produselor (locația implementării proiectului): Municipiul Timisoara, România, Str. Calea Torontalului nr. KM6, PARC INDUSTRIAL SI TEHNOLOGIC TIMISOARA (PITT), PARCELA D3, judetul Timis, cod postal 300668, România Tipul și durata contractului: contract de furnizare durata contractului: 9 luni Termenul de livrare: 6 luni de la lansarea comenzii Valoarea estimată a contractului: 818.166,48 RON + TVA, din care Defalcarea valorii estimate: Abkant hidraulic - 238,718.55 RON + TVA Mașină de electroeziune cu fir- 183,789.65 RON + TVA Ghilotină hidraulică- 126,686.28 RON + TVA Fierestrău- 39,471.29 RON + TVA Mașină de găurit radială- 31,435.22 RON + TVA Mașină de rectificat plan- 96,905.55 RON + TVA Mașină de rectificat cilindric 101,159.94 RON + TVA Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii Da  Nu Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției Da  Nu Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Detalii despre evaluarea ofertelor: Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț: - Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei - Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate) - Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări. Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 15.09.2021, ora 16.00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la: Municipiul Timisoara, România, Str. Calea Torontalului nr. KM6, PARC INDUSTRIAL SI TEHNOLOGIC TIMISOARA (PITT), PARCELA D3, judetul Timis, cod postal 300668, România Modeul de prezentare a ofertei și a anexelor Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa: a. Perioada de garanție: min 12 luni b. Condiții de plată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016). Exista posibilitatea acordarii unui avans, in procent de maxim 20% din valoarea totala, dupa semnarea contractului. c. Termenul de livrare a echipamentelor d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). Data deschiderii ofertelor: 15.09.2021, ora 17:00 Limba de redactare a ofertei: română sau alta limba, cu condiția depunerii unei traduceri autorizate pentru documentele întocmite într-o alta limba decat romana Moneda folosită: RON sau EURO (cursul valutar Inforeuro din luna in care s-a intocmit nota de determinare a valorii, 1 EURO = 4.9215 RON) sau alta moneda, dar cursul valutar sa fie curs Inforeuro din luna august 2021) Curs valutar utilizat: curs Inforeuro din luna august 2021 Ofertele alternative: Sunt interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: RADA AMBRUS-TIBERIU, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , tel: 0720440422, pana la data de 13.09.2021 II. Specificații tehnice Echipamentele pentru care se solicită ofertele de preț: Nr. crt. Denumire echipament Caracteristici tehnice solicitate Cantitate Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie) Ordinea priorității 1 Abkant hidraulic Forta de lucru – min 220 t 1 1 bucată Lungime de indoire – min 3100 mm 2 Adancimea in consola – min 410 mm 3 Cursa axelor X – min 750 mm 4 Sistem antibombaj motorizat 5 Prisma 4V, cu dimensiune 60 x 60 mm 6 Puterea motorului – min 22 kW 7 Minim 3 axe comandate Y1, Y2, X 8 Comanda numerica 9 Bratele de suport din fata care sa culiseze pe ghidaje liniare, pe toata lungimea 10 Opritor/impingator spate, actionat cu servomotor, cu miscare transmisa prin suruburi cu bile si ghidaje liniare 11 Brate de suport din fata prevazute cu canale T si opritoare basculante 12 Avansul rapid (axa Y) – 130 mm/s 13 Viteza de indoire (axa Y) – 10 mm/s 14 Viteza de revenire (axa Y) – 100 mm/s 15 Viteza de avans pe axa R – 100 mm/s 16 2. Masina de electroeroziune cu fir Dimensiunea mesei de lucru min 620 x 440 1 1 bucată Cursa pe axele X/Y min 400/300 2 Cursa pe axa Z, actionata manual min 250 mm 3 Dimensiuni ecran / tip min 15”/LED 4 Cursa pe axele U/V – min 70 mm 5 Minim 4 axe controlate numeric 6 Sarma de eroziune 0,18 mm 8 Dielectric min 10 litri 7 3. Ghilorina hidraulica Lungime de lucru min 2500 mm 1 1 bucată Capacitate de taiere (450 N/mm2) min 6 mm 2 Cursa impingator spate min 650 mm 3 Putere motor min 7.5 kW 4 Unitate de comandă numerica 5 Reglarea motorizata a fantei de taiere 6 Reglare motorizată a opritorului spate 7 Ajustare motorizată a unghiului de tăiere 8 Protecție pliabilă pentru degete 9 Iluminare linie de tăiere 10 4. Fierastrau Puterea motorului de la antrenarea principala min 3 kW 1 1 bucată Dimensiuni banda max 3.505 x 27 x 0,9 mm 2 Capacitate de debitare min 280 mm 3 Viteza de taiere min 69 m/min 4 Dispozitiv de prindere in pachet 5 Sistem de racire cu emulsie 6 Bloc de sprijin pentru material 7 Scule de lucru 8 5. Masina de gaurit radiala Sistem de racire cu emulsie 1 1 bucată Masa cubica min 400 x 400 x 350 mm 2 Reductie MT4 – MT3 – MT2 3 Diametrul maxim de gaurire min 32 mm 4 Cursa pinolei min 240 mm 5 Degajare (distanta ax – coloana) 320-820 mm 6 6. Masina de rectificat plan Distanta vf – arbore – suprafata mesei min 520 mm 1 1 bucată Dimensiuni masa min 255x510 mm 2 Diviziunea rotii axa Y (verticala) max 0.005 mm 3 Diviziunea rotii axa Z (transversala) max 0.02 mm 4 Cursa pe X / Y min 560/280 mm 5 Turatie maxima: min 2850 rpm 6 Doua indicatoare de pozitie 2 axe, 7 Sistem de racire cu emulsie, 8 Rola de echilibrare 9 Placa de fixare magnetica, 10 Putere motor principal 2,2 kW 11 Putere motor hidraulic 1,5 Kw 12 7. Masina de rectificat cilindric Inaltime la centru min 135 mm 1 1 bucată Lungime piesa prelucrata min 650 mm 2 Lungime rectificare (max.) 500 mm 3 Diametrul max de rectificare 8-200 mm 4 Diametrul rectificare interioara fara lineta 10-100 5 Adancime rectificare interioara 125 mm 6 Turatii arbore de lucru 25-220 rpm 7 Turatie arbore slefuire interioara 16000 rpm 8 Indicator de pozitie 2 axe, 9 Unitate de rectificare interioara, 10 Universal cu 3-B Ø 200 mm, 11 Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare în situația în care fiecare potențial furnizor participant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice minime. În această situație departajarea se va realiza în baza priorităților mai sus amintite. În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”. Oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. III. Clauze contractuale solicitate: În contractele de furnizare vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare. Se va menționa dacă există posibilitatea de modificare a clauzelor contractuale și de ajustare a prețului contractului. IV. Anexa/Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților ANEXA NR. 1 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT Nr……../data …………………… (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare Subsemnatul(a), ........................................................, în calitate de .................................................., referitor la procedura de atribuire a contractului de Furnizare Abkant hidraulic, Mașină de electoeziune cu fir, Ghilotină hidraulică, Fierestrău, Mașină de găurit radială, Mașină de rectificat plan, Mașină de rectificat cilindric, declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa imediat ATLANTIS ENGINEERING SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că ATLANTIS ENGINEERING SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. ............................... (numele şi funcţia persoanei autorizate) ........................................... (semnătura persoanei autorizate) Anexa nr. 2. OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT …………………… (denumirea/numele) Fișa tehnică comparativă Nr. crt. Denumire echipament Caracteristici tehnice minime solicitate Caracteristici tehnice ofertate (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează) 1. Abkant hidraulic Forta de lucru – min 220 t Lungime de indoire – min 3100 mm Adancimea in consola – min 410 mm Cursa axelor X – min 750 mm Sistem antibombaj motorizat Prisma 4V, cu dimensiune 60 x 60 mm Puterea motorului – min 22 kW Minim 3 axe comandate Y1, Y2, X Comanda numerica Bratele de suport din fata care sa culiseze pe ghidaje liniare, pe toata lungimea Opritor/impingator spate, actionat cu servomotor, cu miscare transmisa prin suruburi cu bile si ghidaje liniare Brate de suport din fata prevazute cu canale T si opritoare basculante Avansul rapid (axa Y) – 130 mm/s Viteza de indoire (axa Y) – 10 mm/s Viteza de revenire (axa Y) – 100 mm/s Viteza de avans pe axa R – 100 mm/s 2. Masina de electroeroziune cu fir Dimensiunea mesei de lucru min 620 x 440 Cursa pe axele X/Y min 400/300 Cursa pe axa Z, actionata manual min 250 mm Dimensiuni ecran / tip min 15”/LED Cursa pe axele U/V – min 70 mm Minim 4 axe controlate numeric Sarma de eroziune 0,18 mm Dielectric min 10 litri 3. Ghilorina hidraulica Lungime de lucru min 2500 mm Capacitate de taiere (450 N/mm2) min 6 mm Cursa impingator spate min 650 mm Putere motor min 7.5 kW Unitate de comandă numerica Reglarea motorizata a fantei de taiere Reglare motorizată a opritorului spate Ajustare motorizată a unghiului de tăiere Protecție pliabilă pentru degete Iluminare linie de tăiere 4. Fierastrau Puterea motorului de la antrenarea principala min 3 kW Dimensiuni banda max 3.505 x 27 x 0,9 mm Capacitate de debitare min 280 mm Viteza de taiere min 69 m/min Dispozitiv de prindere in pachet Sistem de racire cu emulsie Bloc de sprijin pentru material Scule de lucru 5. Masina de gaurit radiala Sistem de racire cu emulsie Masa cubica min 400 x 400 x 350 mm Reductie MT4 – MT3 – MT2 Diametrul maxim de gaurire min 32 mm Cursa pinolei min 240 mm Degajare (distanta ax – coloana) 320-820 mm 6. Masina de rectificat plan Distanta vf – arbore – suprafata mesei min 520 mm Dimensiuni masa min 255x510 mm Diviziunea rotii axa Y (verticala) max 0.005 mm Diviziunea rotii axa Z (transversala) max 0.02 mm Cursa pe X / Y min 560/280 mm Turatie maxima: min 2850 rpm Doua indicatoare de pozitie 2 axe, Sistem de racire cu emulsie, Rola de echilibrare Placa de fixare magnetica, Putere motor principal 2,2 kW Putere motor hidraulic 1,5 Kw Masina de rectificat Inaltime la centru min 135 mm Lungime piesa prelucrata min 650 mm cilindric Lungime rectificare (max.) 500 mm Diametrul max de rectificare 8-200 mm Diametrul rectificare interioara fara lineta 10-100 Adancime rectificare interioara 125 mm Turatii arbore de lucru 25-220 rpm Turatie arbore slefuire interioara 16000 rpm Indicator de pozitie 2 axe, Unitate de rectificare interioara, Universal cu 3-B Ø 200 mm, Data completării: Nume și prenume Semnătura ANEXA 3 CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ La procedura de atribuire a contractului de Furnizare Soft de proiectare (3 buc), Calculatoare pentru proiectare(3 buc) ELEMENTE SOLICITATE ELEMENTE OFERTATE Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile de la data deschiderii ofertei Oferta este datată după data de Oferta este redactată în limba română sau alta limba, cu condiția depunerii unei traduceri autorizate pentru documentele întocmite într-o alta limba decat romana Termenul de livrare solicitat este de 6 luni de la lansarea comenzii Condiția de plată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016). Exista posibilitatea acordarii unui avans, in procent de maxim 20% din valoarea totala, dupa semnarea contractului. Echipamentele ofertate sunt noi. Perioada de garanție solicitata este de min 12 luni Costul echipamentului Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru). Data:……./……./……. OFERTANT ……………………………………. SEMNĂTURA …………………………………….