Descriere lot procedura

În cadrul proiectului se va derula un program de formare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar, personalul de sprijin si didactic auxiliar, prin activitatea A2. Sprijin pentru dezvoltarea programelor ADS, subactivitatea A2.1. Implementarea unui program specific de formare continua pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar. Activitatea principala va fi orientata catre formarea/ dezvoltarea de competente transversale necesare personalului didactic, personalului de sprijin, auxiliar si de management in relatia cu copiii/tinerii/adultii care se intorc in sistemul de educatie si pentru cei care nu au urmat invatamantul primar, printr-un program de formare de tip „A doua sansa” (ADS). In total, vor beneficia de cursuri maxim 515 persoane din categoria de grup tinta mentionata. Beneficiarii vor participa la cursuri care vor totaliza un nr de 30 credite transferabile (conform pct. III2 din Caietul de Sarcini).