Descriere lot procedura

Achiziție servicii catering copii - 31.500 portii, protocol seminarii voluntari (10 participanti) - 10 seminarii în cadrul proiectului A.C.C.E.P.T - Acțiuni Concrete în Comunitate, Educație pentru Toți, POCU/717/5/1/ 139987, Activitatea 3 - Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale si socio-educationale în cadrul centrului comunitar integrat din ZUM Subactivitatea: A3.1 Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educaþie a unui numar de 100 de copii, Activitatea 6 Organizare campanii de informare, implicare implicare activa si voluntariat al membrilor comunitații Subactivitatea: A6.1 Organizare campanii de informare, implicare activa si voluntariat al membrilor comunitații, pe baza de note de comanda.