Descriere lot procedura

DOCUMENTAŢIE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE LOT 1: Achizitii echipamente si utilaje specifice productiei de beton (Instalatie mobila pentru fabricat beton - 1 buc., Statie mobila de incarcare cu panouri fotovoltaice - 1 buc., Sistem pentru minimalizarea desurilor generate la sursa: recuperator de uleiuri uzate - 1 buc., rezervor uleiuri uzate - 1 buc., incalzitor cu uleiuri arse - 1 buc.) în cadrul proiectului „CREAREA CAPACITATII DE FABRICARE BETON LA SC BAV ALX BETON SRL” Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.A Microîntreprinderi, Operațiunea Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri Achizitor: BAV ALX BETON SRL Termenul de livrare: Conform Anexei Termenul de valabilitate al ofertelor: minim 60 zile Procedura de atribuire aplicata: ORDINUL Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Cererile de clarificări pot fi trimise în scris, în plic închis, în atenția doamnei BREJE MIHAELA, pe adresa: BAV ALX BETON SRL, Mun. ZALAU, Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 61, cam. 1, bl. 1F, et. 4, ap. 20, cod poştal 450129, Județ SALAJ. Vor fi luate în considerare cererile primite doar la adresa de mai sus. Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 14.09.2021, ora 16.00 Locul si modalitatea de depunere: BAV ALX BETON SRL, Mun. ZALAU, Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 61, cam. 1, bl. 1F, et. 4, ap. 20, cod poştal 450129, Județ SALAJ. Persoana de contact: BREJE MIHAELA Prin poștă, curierat sau personal. Date de contact: BAV ALX BETON SRL, Mun. ZALAU, Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 61, cam. 1, bl. 1F, et. 4, ap. 20, cod poştal 450129, Județ SALAJ, Persoana de contact: BREJE MIHAELA Telefon: 0740.098.979 Fax: -, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Adresa de internet: - Livrarea bunurilor se va face la Punctul de lucru al societatii de pe Bd. Corneliu Coposu, nr. 7, in Mun. Suceava, jud. Suceava, cod postal 720263 (teren identificat cu CF nr. 41083, avand numar cadastral 41083)