Descriere lot procedura

KLAUS KRALLMANN PROD SRL vă invită sa participaţi la procedura de achiziție organizată în cadrul proiectului cu titlul « Extinderea capacității de producție prin achiziția de active corporale și necorporale în scopul creșterii productivității muncii la KLAUS KRALLMANN PROD SRL Bistrița». 1. Obiectul contractului: Sistem fotovoltaic trifazat 2. Valoarea maximă a achiziţiei: 380430,12 lei fără TVA. 3. Procedura aplicată: procedura competitivă, conform Ordinului ORDIN MFE nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor /beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene 4. Sursa de finanţare: POR/102/2/2/Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC