Descriere lot procedura

Societatea DEMIUMA COMIMPEX SRL lansează această procedură de achiziție și solicită oferte în vederea atribuirii contractului de furnizare a unui activ corporal, în cadrul proiectului cu titlul „AIDAA (Artificial Intelligence Data Automation Assistant) - platforma software inovativa pentru procesarea automata a informațiilor pentru afaceri”, cod SMIS 2014+: 129325, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. Procedura de achiziție aplicată contractului de furnizare: procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016, deoarece valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, iar în cazul contractelor de furnizare se aplică procedura competitivă fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispozițiile Legii nr.98/2016. În cadrul Documentului "Specificații tehnice" vă rugăm să regăsiți toate informațiile necesare elaborării ofertei în vederea participării la această procedură de achiziție. Durata contractului = 2,5 luni