Descriere lot procedura

1. Beneficiar: CARMEUSE HOLDING S.R.L. 2. Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J08 / 2938 / 13.12.2004 3. Codul unic de înregistrare: RO 6842083 4. Adresa sediului social: str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania 5. Telefon: +40 268.516.841 6. Fax: +40 268.516.830 7. E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 8. Titlul proiectului: „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ” finantat prin: Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (P.O.S.C.C.E.) 2007 – 2013 – co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, AXA PRIORITARA 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE (D.M.I.) 1.1. – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a I.M.M.-urilor”, OPERAŢIUNEA 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, sub – operatiunea b), adresata intreprinderilor mari, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”. 9. Obiectul si scopul contractului de furnizare: Achizitia unui SISTEM SUFLANTE PENTRU TRANSPORT CARBUNE SI RACIRE LANCI – 1 set, in cadrul proiectului intitulat „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ”, al carui cod SMIS este 38670. 10. Locul de livrare (locatia de implementare a proiectului): Punctul de lucru al CARMEUSE HOLDING S.R.L., comuna Soimus, satul Chiscadaga, str. Principala, nr. 1, judetul Hunedoara; 11. Tipul contractului: CONTRACT DE FURNIZARE 12. Valoarea maxima estimata a contractului de furnizare Sistem suflante pentru transport carbune si racire lanci – 1 set: 595.537,50 lei, la care se adauga TVA, defalcata dupa cum urmeaza: 1. Suflante transport carbune – 2 bucati – Valoare totala (lei): 238.215,00 1.1. Suflante transport carbune care sa asigure un debit minim de 1350 Nm3/h si un debit maxim necesar de 2350 Nm3/h, la o presiune relativa de 900 mbar – 2 bucati – Valoare unitara (lei): 119.107,50 si valoare totala (lei): 238.215,00 2. Suflante racire lanci – 4 bucati – Valoare totala (lei): 357.322,50 2.1. Suflante racire lanci in regenerare care sa asigure un debit maxim de 1650 Nm3/h, la o presiune relativa de 600 mbar – 2 bucati – Valoare unitara (lei): 119.107,50 si valoare totala (lei): 238.215,00 2.2. Suflante racire lanci in combustie care sa asigure un debit maxim de 390 Nm3/h, la o presiune relativa de 900 mbar – 2 bucati – Valoare unitara (lei): 59.553,75 si valoare totala (lei): 119.107,50 13. Procedura de atribuire aplicata: in conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene 1.120 / 22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 14. Data si ora limita de depunere a ofertei: 24.06.2014, ora 16:00, la sediul social al societatii CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania. 15. Oferta va cuprinde urmatoarele documente:  Declaratie privind evitarea conflictului de interese;  Propunerea tehnica;  Propunerea financiara;  Anexa la propunerea financiara. NOTA: Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. Ofertanţii au obligaţia de a numerota, de a semna si stampila fiecare pagină a ofertei. 16. Limba de redactare a ofertei: limba romana. NOTA: Ofertantii straini pot prezenta oferta in limba engleza, cu conditia ca aceasta sa fie insotita de traducerea autorizata in limba romana. 17. Curs de referinta leu – euro: nu este cazul 18. Informaţii şi clarificări: se pot obtine de la sediul social al CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania, persoana de contact: domnul Radu Huci Corduneanu, de luni – vineri: 08:00 – 16:00, numar de telefon: +4.0720.110.622, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau pot fi solicitate prin fax, la nr. +40 268.516.830. DATA: 16.06.2014 DENUMIRE COMPANIE: CARMEUSE HOLDING S.R.L. Specificatii: 1 ATASAMENT