Descriere lot procedura

1. Beneficiar: CARMEUSE HOLDING S.R.L. 2. Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J08 / 2938 / 13.12.2004 3. Codul unic de înregistrare: RO 6842083 4. Adresa sediului social: str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania 5. Telefon: +40 268.516.841 6. Fax: +40 268.516.830 7. E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 8. Titlul proiectului: „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ” finantat prin: Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (P.O.S.C.C.E.) 2007 – 2013 – co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, AXA PRIORITARA 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE (D.M.I.) 1.1. – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a I.M.M.-urilor”, OPERAŢIUNEA 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, sub – operatiunea b), adresata intreprinderilor mari, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”. • Obiectul si scopul contractului de furnizare: Achizitia unui SISTEM PENTRU CONDUCTE DE TRANSPORT CARBUNE PENTRU CELE DOUA CUPTOARE SI CONDUCTA ALIMENTARE SILOZ CARBUNE – 1 SET, in cadrul proiectului intitulat „INSTALATIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ”, al carui cod SMIS este 38670. SISTEMUL PENTRU CONDUCTE DE TRANSPORT CARBUNE PENTRU CELE DOUA CUPTOARE SI CONDUCTA ALIMENTARE SILOZ CARBUNE – 1 SET au in componenta urmatoarele: - Set conducte transport carbune la cuptor 1 (inclusiv distribuitoare Y si cutii de distributie) – 1 set - Set conducte transport carbune la cuptor 2 (inclusiv distribuitoare Y si cutii de distributie) – 1 set - Conducta alimentare siloz carbune care include conducte transport aer de racire si inele de racire – 1 set 9. Locul de livrare (locatia de implementare a proiectului): Punctul de lucru al CARMEUSE HOLDING S.R.L., comuna Soimus, satul Chiscadaga, str. Principala, nr. 1, judetul Hunedoara; 10. Tipul contractului: CONTRACT DE FURNIZARE 11. Valoarea maxima estimata a contractului de furnizare SISTEM PENTRU CONDUCTE DE TRANSPORT CARBUNE PENTRU CELE DOUA CUPTOARE SI CONDUCTA ALIMENTARE SILOZ CARBUNE – 1 SET este de 1.065.032,00 lei, la care se adaugă TVA, defalcata dupa cum urmeaza: - Set conducte transport carbune la cuptor 1 (inclusiv distribuitoare Y si cutii de distributie) – 1 set – 398.625,00 lei, la care se adaugă TVA - Set conducte transport carbune la cuptor 2 (inclusiv distribuitoare Y si cutii de distributie) – 1 set – 398.625,00 lei, la care se adaugă TVA - Conducta alimentare siloz carbune care include conducte transport aer de racire si inele de racire – 1 set – 267.782,00 lei, la care se adaugă TVA 12. Procedura de atribuire aplicata: in conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene 1.120 / 22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 13. Data si ora limita de depunere a ofertei: 24.06.2014, ora 16:00, la sediul social al societatii CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania. 14. Oferta va cuprinde urmatoarele documente:  Declaratie privind evitarea conflictului de interese;  Propunerea tehnica;  Propunerea financiara;  Anexa la propunerea financiara. NOTA: Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. Ofertanţii au obligaţia de a numerota, de a semna si stampila fiecare pagină a ofertei. 15. Limba de redactare a ofertei: limba romana. NOTA: Ofertantii straini pot prezenta oferta in limba engleza, cu conditia ca aceasta sa fie insotita de traducerea autorizata in limba romana. 16. Curs de referinta leu – euro: nu este cazul 17. Informaţii şi clarificări: se pot obtine de la sediul social al CARMEUSE HOLDING S.R.L., situat pe str. Carierei, nr. 127 A, municipiul Brasov, judetul Brasov, cod postal 500052, Romania, persoana de contact: domnul Radu Huci Corduneanu, de luni – vineri: 08:00 – 16:00, numar de telefon: +4.0720.110.622, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau pot fi solicitate prin fax, la nr. +4.0268.516.830. DATA: 16.06.2014 DENUMIRE COMPANIE: CARMEUSE HOLDING S.R.L. Specificatii: 1 ATASAMENT