Descriere lot procedura

Obiectul contractului Banc șlefuire manuală cu aspirație proprie 1 buc Cabina de pulverizare 1 buc Stație de filtrare 1 buc Baza legală a achiziției: Ordinul MFE nr. 1284 / 2016 cu completările ulterioare Procedură aplicată: Procedura competitivă În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul privat va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și are cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.