Descriere lot procedura

Proiectul presupune achizitionarea utilajelor pentru demararea lucrarilor de pregatire a terenului cu ajutorul careia SC WORLD KIDS GARDEN SRL isi va dezvolta activitatea. Obiectul contractului consta in achizitia de utilaje, in conformitate cu cerintele specificate in Sectiunea a II- a „Caiet de sarcini – Specificatii tehnice”, in cadrul proiectului „Diversificarea activitatii SC WORLD KIDS GARDEN SRL prin achizitionarea de utilaje pentru lucrari de pregatire a terenului ”, finantat prin POR 2014-2020. PROCEDURA DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare utilaje pentru lucrari de pregatire a terenului prin PROCEDURA COMPETITIVA , in conformitate cu ORDINUL MFE nr. 1284 din 8 august 2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene. Durata contractului: 6 luni de la data semnarii contractului de ambele parti (obligatiile furnizorului ramanand in vigoare si ulterior, pe durata garantiei, in conditiile garantiei si ale perioadei de service acordata) cu conditia incadrarii in durata contractului de finantare. Termenul de livrare, punere in functiune si instruire personal beneficiar (achizitor): 6 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti si comanda ferma, cu conditia incadrarii in durata contractului de finantare, la locatia de implementare.