Descriere lot procedura

Titlul proiectului: ”Dezvoltarea GIMART IMPORT EXPORT SRL prin achiziția de echipamente” Contract de finanțare nr. 6998/09.07.2021; Cod SMIS: 137807; Obiectul contractului: ”Achiziție abkant” - 1 buc; Tip contract: furnizare; Valoarea estimată a contractului: 800.000 lei (fără TVA); Adresa de depunere a ofertelor: Călărași, Str. București, nr. 396B, jud. Călărași, cod poștal 910048, România; Data și ora limită de depunere a ofertelor: 12.08.2021, ora 12:00; Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu completările și modificările ulterioare. Operatorul economic interesat să participe la procedură, va descărca de pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro în format pdf anunțul de participare în limba română în vederea elaborării ofertei și depunerea în termenul prevăzut.