Descriere lot procedura

Prin prezentul lot se doreste achizitionarea a unei linii automata de imbuteliere flacoane. Aceasta va respecta caracteristicile minimale mentionate in cadrul specificatiilor tehnice atasate la prezentul lor. Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate din eroare sau pentru a identifica cu usurinta tipul de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentinea ”sau echivalent”. Specificatiile tehnice definesc caracteristicile tehnice minimale, referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta referitoare la obiectul investitiei. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare atrage neconformitatea ofertei si descalificarea ofertantului. Ofertele care nu cuprind produsele solicitate, sau care nu acopera in totalitate cerintele minime obligatorii enuntate mai sus vor fi respinse. Ofertele ce nu mentioneaza lotul/loturile ofertate vor fi respinse.