Descriere lot procedura

I. Informaţii generale Tipul contractului furnizare servicii Obiectul contractului de furnizare Bunuri: 1. Masina de sertizat - 1 buc 2. Masina de infiletat suruburi in armature -1 buc 3. Masina de curbat profile aluminiu 1 buc 4. Masina de frezat – 1 buc 5. Pantograf cu 3 motoare – 1 buc 6. Masina de debavurat automata - 1 buc 7. Masina de debitat bagheta automata cu 4 Municipiul IASI, Str. Tabacului, nr. 1C, Incaperea 6, Bloc 255, Etaj 3, ap. 13, judetul Iasi, tel 0751290460 fax-, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. lame – 1 buc 8. Masina de debitat automata 2 capete -1 buc 9. Masina de debitat si stantat armature – 1 buc 10. Masina de sudat la 2 capete – 1 buc Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor (locația implementării proiectului): • Municipiul Iasi, Strada Octav Bancila, nr. 3, Județul Iasi Tipul și durata contractului: • contract de furnizare • durata contractului: 12 luni Termenul de livrare: Termen de garantie: 2 luni de la lansarea comenzii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare. Min. 24 luni Valoarea estimată a contractului: 335.593,57 RON + TVA, din care Defalcarea valorii estimate: 1. Masina de sertizat- 1 buc: 33.100,34 RON+ TVA 2. Masina de infiletat suruburi in armature-1 buc 30.610,45 RON+ TVA 3. Masina de curbat profile aluminiu– 1 buc 22.095,41 RON+ TVA 4. Masina de frezat- 1 buc: 19.591,26 RON+ TVA 5. Pantograf cu 3 motoare- 1 buc: 21.453,93 RON+ TVA 6. Masina de debavurat automata- 1 buc: 20.147,21 RON+ TVA 7. Masina de debitat bagheta automata cu 4 lame- 1 buc: 18.802,48 RON+ TVA 8. Masina de debitat automata 2 capete- 1 buc: 76.987,04 RON+ TVA 9. Masina de debitat si stantat armatura- 1 buc: 41.453,83 RON+ TVA 10. Masina de sudat la 2 capete- 1 buc: 51.351,62 RON+ TVA Municipiul IASI, Str. Tabacului, nr. 1C, Incaperea 6, Bloc 255, Etaj 3, ap. 13, judetul Iasi, tel 0751290460 fax-, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii Da Nu Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției Da Nu Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Detalii despre evaluarea ofertelor: Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț: - Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei - Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate) - Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări. Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 05.08.2021, ora 12.00. Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea Municipiul IASI, Str. Tabacului, nr. 1C, Incaperea 6, Bloc 255, Etaj 3, ap. 13, judetul Iasi, tel 0751290460 fax-, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau prin e-mail la: Sediul social: Municipiul Iasi, Strada Tabacului, Nr. 1C, Incaperea 6, Bloc 255, Etaj 3, Ap. 13, Judet Iasi / Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Modeul de prezentare a ofertei și a anexelor Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa: a. Perioada de garanție b. Condiții de plată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și/sau a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016) c. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a Municipiul IASI, Str. Tabacului, nr. 1C, Incaperea 6, Bloc 255, Etaj 3, ap. 13, judetul Iasi, tel 0751290460 fax-, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). Data deschiderii ofertelor: 05.08.2021, ora 13.00 Limba de redactare a ofertei: română sau altă limbă, cu traducere autorizată Moneda folosită: RON sau EURO Curs valutar utilizat: 1 EURO = 4.9194 lei Ofertele alternative: Sunt interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: ICHIM IONEL, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. până la data de 02.08.2021