Descriere lot procedura

Obiectul contractului: ”Achizitia a 5(cinci) turbine eoliene cu o putere de 2,5 MW, instalarea acestora in fundatiile aferente (servicii de livrare, instalare, transport, punere in functiune si service)” pentru proiectul: “Centrala Electrica Eoliana cu o putere de 12,5 MW prin instalarea a 5 turbine in Oravita Poieni”, judetul Caras-Severin , proiect nr. 630378/30.04.2010, cod SMIS: 20676. Proiectul este finantat in cadrul POSCCE, Axa prioritara IV, Dpmeniul Major de Interventie 2. Locatia de implementare a contractului: Localitatea: Oravita(Poieni), jud. Caras-Severin, Romania. Durata contractului este de: 11 luni. Valoarea estimata a contractului, fara TVA, este de: 60.858.500 lei. Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret. Perioada de valabilitate oferte: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Limba de redactare a ofertei: Limba romana. Curs BNR din data de 13/06/2014, 1 euro=4,3960 lei. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 13/06/2014, ora: 10,00. Data si ora deschiderii ofertelor: 13/06/2014, ora: 12,00. Adresa la care se transmit ofertele: SC TOPSIDE SERVICES SRL, nr. 3, cam. 4, etaj: P, judetul: Timis, cod postal: 300085(prin posta, curierat sau personal). Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata acestui anunt si se poate descarca on-line.