Descriere lot procedura

1. Obiectul contractului: Furnizare mai compactor și placă compactoare 2. Valoarea achiziției este de 8.528,73 lei fără TVA, echivalentul a 1.730,84 euro (calculaţi, la cursul euro B.N.R. din data întocmirii notei justificative privind valoarea estimată – 12.07.2021, respectiv 1 euro = 4,9275 lei). 3. Procedura aplicata: procedura competitiva conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618/12.08.2016). 4. Sursa de finantare: POR 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.