Descriere lot procedura

Contract de furnizare bunuri – CANTAR (1 buc) in cadrul proiectului: EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PESCADO GRUP SRL PRIN RETEHNOLOGIZARE, REALIZAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU CORP NOU, SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRI EXISTENTE ȘI SUPRAETAJARE finantat prin: POPAM 2014 – 2020 Prioritatea Uniunii 5: Stimularea comercializarii si prelucrarii, Obiectivul Specific 5.2 – Incurajarea investitiilor in sectoarele prelucrarii si comercializarii Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură SMIS: 126969 Contract finantare nr. 186 / 23.01.2019 Durata contractului: pana la 23.01.2022 VALOAREA ESTIMATA Valoarea totala estimata a contractului este de 35.572,00 lei fara TVA (Capitol 4.4 – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport), echivalentul a 7.660 Euro fara TVA (calculati la cursul InforEuro septembrie 2018, 1 Euro = 4,6437 Lei).