Descriere lot procedura

Achizitie active corporale: GRUPA 7: Masa croi (1 buc), in cadrul proiectului “Diversificarea activitatii de productie in cadrul societatii Licco Prompt 2000 SRL“, cod SMIS: 136778, Apel proiecte: 2.2.IMM- Relansare (Nord Est si Vest).